Otwórz raport za pomocą przeglądarki na komputerze a w pełni wykorzystasz jego funkcjonalności.

Raport podmiotu: DBMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Raport aktualny na dzień:
11.10.2022 19:08

?

Data zakupu i wygenerowania raportu

WYKONANE PRZEZ
logo inbillo

Punktowa ocena wiarygodności kontrahenta

Ocena wiarygodności firmy wyznaczana jest na podstawie analizy szeregu danych i opinii o firmie.
Uwzględniane są takie aspekty jak czas trwania podmiotu gospodarczego, zaufanie do firmy, kapitał czy płynność finansowa.
92
0-49

Duże ryzyko podjęcia współpracy z badaną firmą - źródła wskazują, że podmiot ma problem z wiarygodnością gospodarczą. Problemy mogą być związane z terminowym regulowaniem płatności, zadłużeniem, prawidłowością danych rejestrowych.

50-89

Wiarygodna firma – zebrane dane wskazują na pozytywną ocenę wiarygodności kontrahenta

90-100

Rzetelna firma – zebrane dane wskazują, że istnieją mocne pozytywne dowody na wiarygodność firmy, dane rejestrowe są zgodne, terminowo realizuje zobowiązania finansowe, cieszy się zaufaniem klientów.

i

Legenda ReferScore - najedź na przedział, by zobaczyć opis.

NIP
5272644702
KRS
0000373905
REGON
142741338
PKD

?

Wiodące PKD

63.11.Z
Branża
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
ikonka
Gwiaździsta 71/10, 01-651 Warszawa
telefon
533950170
mail
sales@dmsales.com

Dojrzałość organizacyjna

?

Zagregowane dane/informacje rejestrowe oraz uzyskane wpisy, uprawnienia i certyfikaty

Data powstania

?

Data wpisu do rejestru lub ewidencji w organie rejestrowym lub ewidencyjnym

21.12.2010
Data wykreślenia rejestracji VAT
Nie dotyczy
Forma działalności
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Polityka antykorupcyjna

?

Dokument określający przyjęte standardy antykorupcyjne przez podmiot gospodarczy. Informacja pozyskana ze strony internetowej podmiotu gospodarczego.

Brak informacji
Certyfikat rzetelna firma na www

?

Dokument poświadczający, że podmiot gospodarczy nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.

Brak
Czy aktywny

?

Informacja określająca status podmiotu gospodarczego: - aktywny; - zawieszony; - nieaktywny

Aktywny
Podstawa prawna wykreślenia

?

Powód wykreślenia z rejestru VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) możliwe gdy:
1. podatnik nie istnieje;
2. nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem;
3. dane podatnika wskazane w zgłoszeniu się nieprawdziwe;
4. podatnik lub jego pełnomocnik nie stawią się na wezwanie urzędu lub organu kontroli skarbowej;
5. na podstawie posiadanych informacji o podatniku istnieje przypuszczenie, że może on prowadzić działania mające związek z wyłudzeniami skarbowymi;
6. wobec podatnika sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie dotyczy
Wykorzystanie środków z UE

?

Suma pozyskanych środków w ramach dotacji UE

6 683 272,50 PLN
Adres fizyczny rejestrowy
Gwiaździsta 71/10, 01-651 Warszawa
Podatnik VAT

?

Czynnym podatnikiem VAT jest podmiot wykonujący czynności opodatkowane, zarejestrowane do VAT i opłacający podatek od towarów i usług

Czynny
Podatnik VAT UE

?

Obowiązek rejestracji ma podmiot gospodarczy, który zamierza dokonywać bądź dokonuje transakcji z kontrahentami zagranicznymi w obrębie państw członkowskich UE oraz korzystający ze zwolnienia VAT w wyniku wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych

Tak
Wielkość kapitału zakładowego
2 100 000,00 PLN
Liczba zatrudnionych wg. Linkedin
21-50
Data rejestracji VAT

?

Data wpisu do rejestru podatników VAT

31.01.2012
DUNS

?

DUNS to dziewięciocyfrowy, obowiązujący na całym świecie numer identyfikacyjny firmy nadawany przez Dun & Bradstreet. Służy identyfikacji podmiotu gospodarczego i jego powiązań

Brak

Osoby reprezentujące w firmie: 1

Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnion...
Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie
Imię i nazwisko
Stanowisko
Imię i nazwisko:
Lidia Stefania Dziobiak
Stanowisko:
Prezes Zarządu

 Organ nadzorczy: Nie dotyczy

Podmioty powiązane z firmą: 4

Nazwa podmiotu
NIP
Data rozpoczęcia relacji
Rodzaj relacji
Nazwa podmiotu: MEDGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 5272675223
Data rozpoczęcia relacji: -
Rodzaj relacji: -
Nazwa podmiotu: LT LAW CIUPKA, STACHURSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP: 1182224147
Data rozpoczęcia relacji: -
Rodzaj relacji: -
Nazwa podmiotu: Lidia Dziobiak
NIP: -
Data rozpoczęcia relacji: 21.10.2014
Rodzaj relacji: Wspólnik
Nazwa podmiotu: Tomasz Dziobiak
NIP: -
Data rozpoczęcia relacji: 03.02.2012
Rodzaj relacji: Wspólnik

Beneficjenci rzeczywiści: 1

?

Osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem gospodarczym poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723)

Imię i nazwisko Kod kraju
obywatelstwa
Kod kraju
rezydencji
Data urodzenia Płeć PESEL
TOMASZ MARIUSZ DZIOBIAK PL PL 19.01.1976 M 76011908259

Lokalizacje prowadzenia działalności: 
1

?

Lokalizacje prowadzenia działalności gospodarczej ujawnione w oficjalnych rejestrach

Adres
Rodzaj
Funkcja budynku
Adres:
Gwiaździsta 71/10, 01-651 Warszawa
Rodzaj:
Adres fizyczny rejestrowy
Funkcja budynku:
budynki o trzech i więcej mieszkaniach

Rachunki bankowe

Liczba rachunków VAT

?

Rachunki bankowe zgłoszone przez podmiot gospodarczy do Urzędu Skarbowego

Numery rachunków VAT
Liczba rachunków VAT:
4
...

Sankcje

?

Wpis na listy sankcyjne dotyczy podmiotu gospodarczego, który stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z aktami terrorystycznymi. Instytucje/przedsiębiorstwa obowiązane muszą zgłaszać do GIIF każdą transakcję z udziałem podmiotu występującego na liście sankcyjnej, ponieważ transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu

Sankcje: 0

Ostrzeżenia KNF

?

Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059) KNF podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Ostrzeżenia KNF: 0

Wyniki Finansowe

?

Informacje finansowe dotyczące podmiotu gospodarczego, w tym bilans i rachunek zysków i strat, a w przypadku działalności gospodarczych Księga przychodów i rozchodów – o ile ujawniona i przekazana od publicznej wiadomości.

Prawdopodobieństwo upadłości
Bilans
Brak wystarczających danych do przeprowadzenia badania na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 Scoring

?

Szacunkowa ocena podmiotu gospodarczego przygotowana z wykorzystaniem autorskiego algorytmu bazującego na danych i informacjach ekonomicznych i rynkowych pozyskanych z publicznie dostępnych źródeł

Rachunek zysków i strat
 Limit finansowania
Brak rekomendacji

Moralność płatnicza

Likwidacja: Nie dotyczy

?

Informacja pobierana z oficjalnych rejestrów zawierających informację nt. aktywności podmiotu gospodarczego

Upadłość: Brak informacji w przeszukanych rejestrach

?

Informacja pobierana z oficjalnych rejestrów zawierających informację nt. aktywności podmiotu gospodarczego

Zaległości: 0

(Razem: 0,00 PLN)

Wpisy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych:

Brak informacji w przeszukanych rejestrach

?

Rejestr, prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości, w którym ujawniane są dane dotyczące dłużników niewypłacalnych, dłużników zagrożonych niewypłacalnością lub dłużników, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję.

Liczba wpisów w rejestrach długów: 0

Zweryfikowane dotacje z UE: 2

Nazwa projektu
Wartość projektu
Udział w projekcie:
Udział w projekcie
Zmień:
Zmień
Nazwa projektu:
Usługa zabezpieczenia i uwolnienia płynności finan...
Usługa zabezpieczenia i uwolnienia płynności finansowej w firmach - Inbillo
Wartość projektu:
8 258 500,00 zł
Udział w projekcie:
25% (Interesariusz) / 75% (UE)
2 104 777,50 PLN (Interesariusz) / 6 153 722,50 PLN (UE)
Zmień:
%
/
PLN
Nazwa projektu:
Automatyzacja procesów biznesowych w 87 RS MOBCOME...
Automatyzacja procesów biznesowych w 87 RS MOBCOMER GT sp. z o.o.
Wartość projektu:
890 000,00 zł
Udział w projekcie:
40% (Interesariusz) / 60% (UE)
360 450,00 PLN (Interesariusz) / 529 550,00 PLN (UE)
Zmień:
%
/
PLN

Pomoc publiczna: 6

(Razem: 10 710 393,60 PLN)

05.2021
Badania Naukowe I Prace Rozwojowe W Dziedzinie Pozostałych Nauk Przyrodniczych I Technicznych

05.2021
Badania Naukowe I Prace Rozwojowe W Dziedzinie Pozostałych Nauk Przyrodniczych I Technicznych

09.2019
Przetwarzanie Danych; Zarządzanie Stronami Internetowymi (hosting) I Podobna Działalność

09.2019
Przetwarzanie Danych; Zarządzanie Stronami Internetowymi (hosting) I Podobna Działalność

11.2014
Przetwarzanie Danych; Zarządzanie Stronami Internetowymi (hosting) I Podobna Działalność

11.2013
Sprzedaż Detaliczna Pozostałych Nowych Wyrobów Prowadzona W Wyspecjalizowanych Sklepach

Nazwa podmiotu udzielającego pomoc Data udzielenia pomocy Forma pomocy Wartość brutto
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 21.05.2021 dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie 1 359 232,50 PLN
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 21.05.2021 dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie 4 794 490,00 PLN
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 30.09.2019 dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie 1 221 013,50 PLN
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 30.09.2019 dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie 2 700 888,00 PLN
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) 27.11.2014 inne 11 769,60 PLN
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 26.11.2013 dotacja 623 000,00 PLN

Wygrane przetargi: 0

Zaufanie klientów

?

Prezentacja informacji nt. obecności podmiotu gospodarczego w Internecie (www, social media) oraz opinii na jego temat

Liczba stron w social mediach:
5

Liczba opinii w internecie: 27

Treść opinii
Data dodania
Udział w projekcie:
Źródło
Treść opinii:
DBMS był firmą godną polecenia... do czasu. Były p...
DBMS był firmą godną polecenia... do czasu. Były premie, konkurencyjne pensje, szkolenia, wypady integracyjne i świetna atmosfera. Firma się rozwijała, dużo się działo, można się było wiele nauczyć i mieć świadomość brania udziału w fajnych tematach. Pracowało się naprawdę dobrze! Z biegiem czasu coś zaczęło się zmieniać, pojawił się chaos, dezinformacja, natłok sprzecznych obowiązków, opóźnienia w pensjach, czyli wszystko to, o czym tu już napisano. Wiadomo, w żadnym miejscu nie jest idealnie, ale szacunek do ludzi, szanowanie ich pracy i zaufanie powinno być podstawą, tu tego zdecydowanie brakowało. A, gdy dołożymy do tego częste zmiany zadań i brak porządnego feedbacku, droga do odejścia jest prosta. Padło w opiniach stwierdzenie, że wystarczy przyjść i porozmawiać, a nie pisać opinie na forum, tylko czy zawsze udało się rozmawiać? Nie raz odejście z pracy kończyło się krzaskiem drzwiami i szybkim pakowaniem swoich rzeczy, albo wręcz przeciwnie ciszą bez słowa dziękuję. Ryba psuje się od głowy i choć są osoby, które mają jeszcze siłę, aby to wszystko jakoś działało, to bez zmian w zarządzaniu, będą rezygnować tak, jak teraz.
Data dodania:
29.09.2022 11:56
Źródło:
GoWork.pl
Treść opinii:
Od kilkunastu miesięcy współpracuję z DBMS sp zoo ...
Od kilkunastu miesięcy współpracuję z DBMS sp zoo w zakresie usług IT i analizy danych. Trochę pod wpływem impulsu chciałbym podzielić się relacją dotyczącą pracy w tym miejscu. Otóż, w zakresie prac technicznych proces jest poukładany i znana jest ścieżka rozwoju. Zespół biznesowy stara się tworzyć związane z konkretną potrzebą wymagania i kierownictwo nadzoruje przebieg pracy w sposób na tyle wystarczający, aby wspierać w przypadku kiedy to jest wymagane. Atmosfera w pracy jest dobra między kolegami jak również osobami zarządzającymi. Oczywiście przydałoby się, więcej spotkań na żywo, ale miejmy nadzieję, że to się wydarzy. Wiem jedno nie potwierdzam, o agonii. Oczywiście, ze pracy są emocje, ale nie takie, aby temu nie można było zaradzić. Natomiast słyszałem o podwykonawcy z Radomia, który sporo kasy przepalił na reklamy. Pewnie nikt nie jest zadowolony, jak robi się inwestycje i nic z tego nie ma. W przypadku techniki, relatywnie prosto zweryfikować kompetencje. Tymczasem freelancerzy od marketingu ... to już inna bajka
Data dodania:
26.09.2022 18:50
Źródło:
GoWork.pl
Treść opinii:
Współpracę z DMSales oceniam na najwyższym poziomi...
Współpracę z DMSales oceniam na najwyższym poziomie! Jestem na bieżąco w kontakcie z Adrianem Kuligowskim, który doskonale wie co robi i jest w tym ekspertem. Proces zakupu z mojej strony był naprawdę długi, bo rozmawialiśmy rok, jak nie…
Data dodania:
24.09.2022 10:20
Źródło:
Google
Treść opinii:
Wykorzystuję system DBMS do zarządzania kontaktami...
Wykorzystuję system DBMS do zarządzania kontaktami oraz do automatyzowania komunikacji. Platforma bardzo pomaga w rozwoju mojego nowego projektu i usprawnia codzienne działania. Bardzo doceniam fakt, że wszystko jest czytelne i proste w obsłudze, a także fakt otrzymywania szczegółowych raportów z wysyłek. Dziękujemy zespołowi wsparcia za okazaną pomoc.
Data dodania:
23.09.2022 20:57
Źródło:
GoWork.pl
Treść opinii:
Jestem bardzo zadowolony z jakości wdrożenia syste...
Jestem bardzo zadowolony z jakości wdrożenia systemu i kontaktów. Polecam firmę DBMS oraz osobę Pana Adriana Kuligowskiego. Interesy z nim to czysta przyjemność :). Generowanie leadów stało się sprawniejsze.
Data dodania:
23.09.2022 20:50
Źródło:
GoWork.pl
Treść opinii:
Absolutnie pracodawca niegodny polecenia. Brak sza...
Absolutnie pracodawca niegodny polecenia. Brak szacunku do pracowników, niewypłacanie wynagrodzeń na czas. Prezes zmienny , wydający polecenia, których później nie pamięta, zmienia decyzje, upokarza ludzi.
Data dodania:
23.09.2022 14:25
Źródło:
GoWork.pl
Treść opinii:
DBMS nie wypłaca wynagrodzenia na czas. Prezes nar...
DBMS nie wypłaca wynagrodzenia na czas. Prezes narzuca swoją wolę i nie przyjmuje do siebie krytyki. W przeciągu tygodnia potrafi wrócić, storpedować swoje pomysły i zrzucić całą winę na pracowników. Wynagrodzenie poniżej stawek rynkowych, duże obciążenie psychiczne. Odradzam
Data dodania:
16.09.2022 16:42
Źródło:
GoWork.pl
Treść opinii:
Wysłałem zgłoszenie o zastrzeżenie danych.Ile czas...
Wysłałem zgłoszenie o zastrzeżenie danych.Ile czasu trzeba czekać na rezultat i jak to sprawdzić, że firma ich nie posiada?nNiech was pomorek.....
Data dodania:
08.09.2022 12:20
Źródło:
GoWork.pl
Treść opinii:
Bardzo płynna współpraca z koordynatorami DM Sales...
Bardzo płynna współpraca z koordynatorami DM Sales. Szybkie decyzje, wsparcie, doradztwo. Polecam i mam nadzieję, że kolejne miesiące naszej współpracy będą tak zadawalające jak minione :)
Data dodania:
23.06.2022 11:46
Źródło:
Google
Treść opinii:
Czy w DBMS sp. z o.o. wypłacają dodatkowe nagrody ...
Czy w DBMS sp. z o.o. wypłacają dodatkowe nagrody dla pracowników?
Data dodania:
09.06.2022 11:31
Źródło:
GoWork.pl
Treść opinii:
Świetny system do automatyzacji sprzedaży i market...
Świetny system do automatyzacji sprzedaży i marketingu oraz zarządzania sprzedażą. Pozwala na integrację wszystkich źródeł własnych pozyskiwania leadów (strona www, kampanie fb, google) ale też pozwala uzupełnić je o kontakty z Linkedin oraz bazy dostępne na platformie. Co ważne w pełni legalne i ze wszystkimi zgodami.
Data dodania:
23.05.2022 11:46
Źródło:
Google
Treść opinii:
Współpracę z DMSales rozpoczęliśmy blisko 2 lata t...
Współpracę z DMSales rozpoczęliśmy blisko 2 lata temu, przez ten czas udało nam się zrealizować wiele projektów, które do tej pory wspierają nasz dział handlowy. Osoby odpowiedzialne za realizację po stronie DMSales wykazują się profesjonalizmem oraz partnerskim podejściem do współpracy. Rekomendujemy firmę do współpracy.
Data dodania:
23.05.2022 11:46
Źródło:
Google
Treść opinii:
Siema! Myślę o zmianie roboty bo obecna mi nie słu...
Siema! Myślę o zmianie roboty bo obecna mi nie służy, wobec tego przeglądam oceny pracowników. Wydaje mi się, że odszukam opinie jak się pracuje w firmach z Warszawy. Mam prośbę, dajcie znać jak się Wam pracuje w firmie DBMS sp. z o.o.? Czy mają tam jakieś ciekawe benefity? Czy jest tam opcja na obiady w pracy? Jakaś kantyna lub SmartLunch żeby nie nosić obiadu do roboty? Pozdrawiam Robert
Data dodania:
16.02.2022 06:14
Źródło:
GoWork.pl
Treść opinii:
Wykorzystuję system DMSales do zarządzania kontakt...
Wykorzystuję system DMSales do zarządzania kontaktami oraz do automatyzowania komunikacji. Platforma bardzo pomaga w rozwoju mojego nowego projektu i usprawnia codzienne działania. Bardzo doceniam fakt, że wszystko jest czytelne i proste w obsłudze, a także fakt otrzymywania szczegółowych raportów z wysyłek.
Data dodania:
29.10.2021 12:08
Źródło:
Google
Treść opinii:
Idealne rozwiązanie dla sprzedawców B2B. To napraw...
Idealne rozwiązanie dla sprzedawców B2B. To naprawdę się sprawdza! Bałem się tego, że obsługa okaże się zbyt trudna, jednak miło się zaskoczyłem. Wszystko jasne i zrozumiałe, a w kryzysowych sytuacjach zawsze można liczyć na kompeteneny support :) Polecam serdecznie!
Data dodania:
29.10.2021 12:08
Źródło:
Google

Technologia zastosowana na stronie internetowej

Strona internetowa
Regulamin
Tak
Płatności na stronie
Nie dotyczy
Formularz kontaktowy na stronie
Nie dotyczy
Polityka prywatności
Tak
Kanały kontaktu
E-Mail, Telefon
Polityka cookies
Nie dotyczy
Używane technologie na stronie internetowej
SEO plugin Google Tag Manager

Zdarzenia dotyczące podmiotu

?

Prezentacja zdarzeń dot. podmiotu gospodarczego w czasie

Zdarzenia prawne

Zdarzenia finansowe

Opinie

21.12.2010
Rejestracja firmy

31.01.2012
Data wpisu na listę podatników VAT

26.11.2013
Total: 623 000,00 PLN
pomoc de minimis

27.11.2014
Total: 11 769,60 PLN
pomoc de minimis

30.09.2019
Total: 2 700 888,00 PLN
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe

30.09.2019
Total: 1 221 013,50 PLN
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe

21.05.2021
Total: 4 794 490,00 PLN
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe

21.05.2021
Total: 1 359 232,50 PLN
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe

29.09.2022
Source: Gowork.pl
Content: Dbms był firmą godną polecenia... do czasu. były premie, konkurencyjne pensje, szkolenia, wypady integracyjne i świetna atmosfera. firma się rozwijała, dużo się działo, można się było wiele nauczyć i mieć świadomość brania udziału w fajnych tematach. pracowało się naprawdę dobrze! z biegiem czasu coś zaczęło się zmieniać, pojawił się chaos, dezinformacja, natłok sprzecznych obowiązków, opóźnienia w pensjach, czyli wszystko to, o czym tu już napisano. wiadomo, w żadnym miejscu nie jest idealnie, ale szacunek do ludzi, szanowanie ich pracy i zaufanie powinno być podstawą, tu tego zdecydowanie brakowało. a, gdy dołożymy do tego częste zmiany zadań i brak porządnego feedbacku, droga do odejścia jest prosta. padło w opiniach stwierdzenie, że wystarczy przyjść i porozmawiać, a nie pisać opinie na forum, tylko czy zawsze udało się rozmawiać? nie raz odejście z pracy kończyło się krzaskiem drzwiami i szybkim pakowaniem swoich rzeczy, albo wręcz przeciwnie ciszą bez słowa dziękuję. ryba psuje się od głowy i choć są osoby, które mają jeszcze siłę, aby to wszystko jakoś działało, to bez zmian w zarządzaniu, będą rezygnować tak, jak teraz.

26.09.2022
Source: Gowork.pl
Content: Od kilkunastu miesięcy współpracuję z dbms sp zoo w zakresie usług it i analizy danych. trochę pod wpływem impulsu chciałbym podzielić się relacją dotyczącą pracy w tym miejscu. otóż, w zakresie prac technicznych proces jest poukładany i znana jest ścieżka rozwoju. zespół biznesowy stara się tworzyć związane z konkretną potrzebą wymagania i kierownictwo nadzoruje przebieg pracy w sposób na tyle wystarczający, aby wspierać w przypadku kiedy to jest wymagane. atmosfera w pracy jest dobra między kolegami jak również osobami zarządzającymi. oczywiście przydałoby się, więcej spotkań na żywo, ale miejmy nadzieję, że to się wydarzy. wiem jedno nie potwierdzam, o agonii. oczywiście, ze pracy są emocje, ale nie takie, aby temu nie można było zaradzić. natomiast słyszałem o podwykonawcy z radomia, który sporo kasy przepalił na reklamy. pewnie nikt nie jest zadowolony, jak robi się inwestycje i nic z tego nie ma. w przypadku techniki, relatywnie prosto zweryfikować kompetencje. tymczasem freelancerzy od marketingu ... to już inna bajka

24.09.2022
Source: Google
Content: Współpracę z dmsales oceniam na najwyższym poziomie! jestem na bieżąco w kontakcie z adrianem kuligowskim, który doskonale wie co robi i jest w tym ekspertem. proces zakupu z mojej strony był naprawdę długi, bo rozmawialiśmy rok, jak nie…

23.09.2022
Source: Gowork.pl
Content: Wykorzystuję system dbms do zarządzania kontaktami oraz do automatyzowania komunikacji. platforma bardzo pomaga w rozwoju mojego nowego projektu i usprawnia codzienne działania. bardzo doceniam fakt, że wszystko jest czytelne i proste w obsłudze, a także fakt otrzymywania szczegółowych raportów z wysyłek. dziękujemy zespołowi wsparcia za okazaną pomoc.

23.09.2022
Source: Gowork.pl
Content: Jestem bardzo zadowolony z jakości wdrożenia systemu i kontaktów. polecam firmę dbms oraz osobę pana adriana kuligowskiego. interesy z nim to czysta przyjemność :). generowanie leadów stało się sprawniejsze.

23.09.2022
Source: Gowork.pl
Content: Absolutnie pracodawca niegodny polecenia. brak szacunku do pracowników, niewypłacanie wynagrodzeń na czas. prezes zmienny , wydający polecenia, których później nie pamięta, zmienia decyzje, upokarza ludzi.

16.09.2022
Source: Gowork.pl
Content: Dbms nie wypłaca wynagrodzenia na czas. prezes narzuca swoją wolę i nie przyjmuje do siebie krytyki. w przeciągu tygodnia potrafi wrócić, storpedować swoje pomysły i zrzucić całą winę na pracowników. wynagrodzenie poniżej stawek rynkowych, duże obciążenie psychiczne. odradzam

08.09.2022
Source: Gowork.pl
Content: Wysłałem zgłoszenie o zastrzeżenie danych.ile czasu trzeba czekać na rezultat i jak to sprawdzić, że firma ich nie posiada?nniech was pomorek.....

23.06.2022
Source: Google
Content: Bardzo płynna współpraca z koordynatorami dm sales. szybkie decyzje, wsparcie, doradztwo. polecam i mam nadzieję, że kolejne miesiące naszej współpracy będą tak zadawalające jak minione :)

09.06.2022
Source: Gowork.pl
Content: Czy w dbms sp. z o.o. wypłacają dodatkowe nagrody dla pracowników?

23.05.2022
Source: Google
Content: Świetny system do automatyzacji sprzedaży i marketingu oraz zarządzania sprzedażą. pozwala na integrację wszystkich źródeł własnych pozyskiwania leadów (strona www, kampanie fb, google) ale też pozwala uzupełnić je o kontakty z linkedin oraz bazy dostępne na platformie. co ważne w pełni legalne i ze wszystkimi zgodami.

23.05.2022
Source: Google
Content: Współpracę z dmsales rozpoczęliśmy blisko 2 lata temu, przez ten czas udało nam się zrealizować wiele projektów, które do tej pory wspierają nasz dział handlowy. osoby odpowiedzialne za realizację po stronie dmsales wykazują się profesjonalizmem oraz partnerskim podejściem do współpracy. rekomendujemy firmę do współpracy.

16.02.2022
Source: Gowork.pl
Content: Siema! myślę o zmianie roboty bo obecna mi nie służy, wobec tego przeglądam oceny pracowników. wydaje mi się, że odszukam opinie jak się pracuje w firmach z warszawy. mam prośbę, dajcie znać jak się wam pracuje w firmie dbms sp. z o.o.? czy mają tam jakieś ciekawe benefity? czy jest tam opcja na obiady w pracy? jakaś kantyna lub smartlunch żeby nie nosić obiadu do roboty? pozdrawiam robert

29.10.2021
Source: Google
Content: Wykorzystuję system dmsales do zarządzania kontaktami oraz do automatyzowania komunikacji. platforma bardzo pomaga w rozwoju mojego nowego projektu i usprawnia codzienne działania. bardzo doceniam fakt, że wszystko jest czytelne i proste w obsłudze, a także fakt otrzymywania szczegółowych raportów z wysyłek.

29.10.2021
Source: Google
Content: Idealne rozwiązanie dla sprzedawców b2b. to naprawdę się sprawdza! bałem się tego, że obsługa okaże się zbyt trudna, jednak miło się zaskoczyłem. wszystko jasne i zrozumiałe, a w kryzysowych sytuacjach zawsze można liczyć na kompeteneny support :) polecam serdecznie!

Szacunkowa prognoza rozwoju

?

System prezentuje szacunkową prognozę rozwoju podmiotu gospodarczego przygotowaną z wykorzystaniem autorskiego algorytmu bazującego na danych ekonomiczno-rynkowych na temat badanego podmiotu gospodarczego oraz danych branżowych.

Analiza opinii, danych dotyczących wypłacalności i rozwoju firmy z ubiegłych miesięcy umożliwia wizualizację jej przyszłość w horyzoncie najbliższych miesięcy

 Score
chevron-down