Polityka prywatności INBILLO

Administratorem danych osobowych jest spółka DBMS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Poprzez stronę internetową za pośrednictwem plików cookies lub podobnym technologii przetwarzane są dane osobowe w zakresie numeru IP, lokalizacji osób odwiedzających serwis, historii przeglądania. W odniesieniu do osób, które nawiążą kontakt bezpośredni z administratorem - adres poczty elektronicznej.

W przypadku osób, które zadeklarowały chęć współpracy z Administratorem – dodatkowe przetwarzane są dane przesłane przez takie osoby w ramach swojej aplikacji.

Dane przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO* w odniesieniu do osób, które nawiązały bezpośredni kontakt z Administratorem, art. 6 ust. 1 lit. b RODO w odniesieniu do osób, które zadeklarowały chęć podjęcia współpracy lub zatrudnienia oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w odniesieniu do danych osób odwiedzających stronę, przy czym uzasadniony interes administratora stanowi potrzeba pozyskiwania danych statystycznych i geolokalizacyjnych w celu rozwoju i  rozbudowy serwisu internetowego oraz dostosowywania go do potrzeb użytkowników.

Dane pozyskane poprzez strony internetowe będą udostępniane partnerom technologicznym Administratora – np. firmie google lub firmie hostingowej w celu  prawidłowej realizacji usługi.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z IOD możliwy jest pod adresem IOD@dmsales.com

Dane nie podlegają procesowi profilowania ani na ich podstawie nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany żadne decyzje.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przetwarzanie danych z plików cookies lub podobnych technologii można deaktywować z poziomu przeglądarki internetowej użytkownika – szczegóły dostępne są w opisie funkcji poszczególnych przeglądarek. Zablokowanie przetwarzania danych może ograniczyć funkcje serwisu względem jego użytkownika.

Dane przetwarzane będą: w odniesieniu do danych pozyskiwanych poprzez pliki cookies i podobne oraz otrzymanych maili - przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu pozyskania. W przypadku danych na potrzeby rekrutacji – przez okres postępowania rekrutacyjnego i okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń z tego tytułu. W przypadku zaznaczenia, iż oferta dotyczy także przyszłych rekrutacji – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie.

Każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wglądu i informacji czy i w jakim zakresie jej dane podlegają przetwarzaniu przez administratora, sprostowania i korekty danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określony sposób, żądania usunięcia przetwarzanych danych jak również złożenia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2021. DBMS Sp. z o.o.
menu